O konferencji

Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2019

Serdecznie zapraszamy na coroczną Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT). Będzie to już dziewiętnaste, realizowane w formule kroczącej konferencji, spotkanie specjalistów ze środowisk akademickich, przemysłowych, operatorskich, usługowych oraz z administracji państwowej, które w swej działalności zajmują się zagadnieniami związanymi z radiokomunikacją, radiofonią, telewizją, zarządzaniem widmem elektromagnetycznym oraz świadczeniem szeroko rozumianych usług multimedialnych.
Konferencja ta stanowi znakomite miejsce do prezentacji wyników swoich prac naukowych przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników licznych firm telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i zajmujących się rynkiem medialnym.
W 2019 roku konferencje KKRRiT oraz KSTiT będą organizowane we Wrocławiu w ramach tygodnia Internetu Wszechrzeczy - dla wszystkich i wszędzie. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania referatów ze wszystkich zainteresowanych środowisk, szczególnie z ośrodków naukowych, badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, przemysłowych i operatorskich.

Informacje o konferencji w formie ulotki do wydrukowania - Ulotka.

 

 

Terminy


15-03-2019
– termin nadsyłania referatów
12-04-2019 – decyzje kwalifikacyjne Komitetu
26-04-2013 – termin nadsyłania ostatecznych wersji referatów i streszczeń

 

Sekretariat


Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki
Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 7/9,
50-372 Wrocław
tel.: +48 71 320 45 82,
faks: +48 71 322 34 73
e-mail: kkrrit@pwr.edu.pl
www.kkrrit.pwr.edu.pl

Copyright © 2012 by Politechnika Wrocławska